Mơ thấy biển số xe đánh con gì cơ hội trúng cao nhất?

Mơ thấy biển số xe đánh con gì cơ hội trúng cao nhất?