Mơ thấy biển số xe ẩn chứa điềm báo gì?

Mơ thấy biển số xe ẩn chứa điềm báo gì?