de-ve-kep-hom-nay-danh-lo-gi-2

Đề về sát kép hôm sau đánh lô gì?